Ecocheques: lijst van producten uitgebreid

Sinds 2009 kunnen werkgevers in de privésector een cheques toekennen aan hun werknemers, die daarmee ecologische producten en diensten kunnen aankopen. De toekenning is vrij van belasting en sociale zekerheid. Onlangs werd de lijst met kwalificerende goederen en diensten een beetje uitgebreid.

Voorwaarden

Bent u een werkgever in de privésector, dan kan u de personeelsleden een "ecologisch" geschenkje doen van maximaal 250 euro. Of het kan hangt af van wat er in uw paritair comité of op bedrijfsniveau werd afgesproken. Maar omdat het gaat over een som van 250 euro vrij van belastingen en sociale zekerheid, kennen de meeste sectoren wel degelijk ecocheques toe.

Met ecocheques kan u ecologische goederen en diensten aankopen. De Nationale Arbeidsraad is verantwoordelijk voor de officiële lijst van die producten en diensten en enkel de producten/diensten op die lijst (en eventueel de huur, de plaatsing, het onderhoud en de herstelling ervan) komen in aanmerking voor aanschaf met ecocheques.

De ecochequelijst is opgebouwd rond drie categorieën.

Ecologische producten en diensten

 • Duurzaam omgaan met energie en water
 • Energievriendelijke elektro
 • Producten en diensten met het Europese ecolabel
 • Biologische producten
 • Milieuvriendelijke houtproducten en papier met de FSC- of PEFC-labels

Duurzame mobiliteit en vrije tijd

 • Milieuvriendelijke en duurzame mobiliteit
 • Openbaar vervoer (met uitsluiting van woon-werk-abonnementen)
 • Cursussen ecodriving
 • Alle toebehoren en abonnementen voor oplaadpunten voor elektrische voertuigen
 • Duurzaam tuinieren (bomen en planten, tuinonderhoud, elektrische tuingereedschappen (met inbegrip van batterijen))
 • Ecotoerisme

Hergebruik, recyclage en afvalpreventie

 • Aankoop tweedehandsproducten (met het Europese energielabel vanaf A+ en kleine elektro)
 • Aankoop van producten die specifiek bestemd zijn voor hergebruik of compostering
 • Aankoop van gerecycleerde producten of producten bestaande uit gerecycleerd of recuperatiemateriaal, composteerbaar of biologisch afbreekbaar materiaal

De ecocheques kunnen enkel gebruikt worden bij handelaars die zich aansloten bij een van de drie erkende uitgiftebedrijven: Edenred, Sodexo en Monizze. Een handelaar is dus niet verplicht om ecocheques te aanvaarden.

Een ecocheque is maximaal twee jaar geldig en kan niet in geld worden omgeruild.

Het bedrag per jaar is maximaal 250 euro, maar staat steeds in verhouding tot de periode dat de werknemer werkte en het aantal dagen met loon. Als de cheques op papier zijn, dan hebben ze een maximale waarde van 10 euro; elektronisch maakt het niet uit.

Uitbreiding

Op 1 september 2019 werd de lijst met producten en diensten licht uitgebreid. Het is nu mogelijk om met ecocheques ook steps, eenwielers en hoverboards zonder motor of met een elektrische motor aan te kopen.
Ook de batterijen van alle elektrische tuingereedschappen werden toegevoegd aan de lijst.

De volledige lijst van producten die uw werknemers kunnen aankopen met ecocheques vindt u op de website van de Nationale Arbeidsraad: http://www.nar-cnt.be/Dossier-NL-ecocheques.htm.