Btw-bouwaangifte: eenvoudiger en digitaal

Wie een nieuwe woning plaatste voor juni 2018 kan er van mee spreken: de btw-aangifte was een bouwproces op zich. Kopieën van tientallen documenten en facturen plus alle bouwplannen, binnen de 3 maanden over te maken aan de belastingadministratie. Weldra wordt die administratieve rompslomp vervangen door een online vragenlijst.

20 augustus 2018

Tot 20 augustus 2018 moest u als bouwheer in geval van nieuwbouw of verbouwing, een btw-aangifte indienen binnen de 3 maanden na de betekening van het kadastraal inkomen. In die aangifte moest u de bouwplannen, bestekken en alle facturen opnemen. De bedoeling van die aangifte was om de waarde van de woning te vergelijken met de facturen die u betaalde en zo te controleren of er geen zwartwerk verricht is geweest. Als u een woning van 300.000 euro bouwt en u heeft maar voor 150.000 euro facturen, dan gaat er uiteraard ergens een alarmbel rinkelen.

Maar vanaf 20 augustus 2018 is het dus afgelopen met die papiermolen. Geen aangifte meer in afwachting van een nieuw formulier, dat nu eindelijk beschikbaar wordt. Een koninklijk besluit van 28 mei 2019 bepaalde de inhoude van dat formulier én bovendien wordt het meteen gedigitaliseerd.

Nieuw formulier

Het nieuwe formulier is vooral een vragenlijst. De bouwheer zal de volgende zaken moeten meedelen:

  • De aard van de uitgevoerde werken (betreft het nieuwbouw of heropbouw na afbraak) en het btw-tarief dat werd toegepast (6, 12 of 21 %);
  • De relevante architectonische kenmerken van het gebouw (bv. de grondoppervlakte van de verschillende verdiepingen van het gebouw, het aantal verdiepingen, de vorm van het gebouw, het type dak of de aanwezigheid van kelders of bijgebouwen);
  • De relevante bouwtechnieken die werden toegepast (zoals bv. de installatie van zonnepanelen, warmtepompen, airco, vloerverwarming, domotica, enz.);
  • De kostprijs exclusief btw van de bouwwerken;
  • Een overzicht van de zelf uitgevoerde werken;
  • Informatie over de mogelijke bestemming van het gebouw (bv. verhuur of onmiddellijke doorverkoop).

In principe zal u als bouwheer, net zoals voorheen, een bericht van de administratie krijgen dat u deze aangifte nog moet doen en de termijn die u krijgt is ook nog steeds 3 maanden. Maar nieuw is wel dat u die aangifte in principe online moet invullen -als de webapplicatie tenminste klaar is.

Binnenkort... maar dan vanaf 20 augustus 2018

Van zodra het formulier bestaat, zal de belastingsadministratie het document verzenden aan al wie sinds 20 augustus 2018 een btw-aangifte had moeten indienen. En vanaf dat moment heeft u als bouwheer nog 3 maanden om het terug te sturen.

Als de webapplicatie klaar is, zal u geen formulier meer krijgen maar uitgenodigd worden de vragenlijst online in te vullen, ook weer binnen de 3 maanden. Maar als u kan aantonen dat u niet over de nodige IT-infrastructuur beschikt mag u het ook nog op papier invullen.

Papier door de versnipperaar?

U moet die documentatie dan weliswaar niet meer doorsturen, maar u moet ze zelf bijhouden gedurende 5 jaar. Gedurende die periode kan de btw-administratie u nog bijkomende inlichtingen vragen als er een te groot verschil is tussen de btw die u betaalde aan aannemers en de btw die u volgens de waarde van de woning had moeten betalen. Van de naar schatting 40.000 aangiften per haar zullen er ongeveer 5.000 een nadere controle ondergaan.