Cateringkosten event volledig aftrekbaar

Over de aftrekbaarheid van cateringkosten was er lang discussie. Zijn het kosten van onthaal en dus gedeeltelijk aftrekbaar? Of reclamekosten en 100 % aftrekbaar? De minister stelt zich nu soepel op: de cateringkosten voor een publicitair event zijn daardoor volledig aftrekbaar geworden.

Onthaal of reclame?

Kosten om mensen op uw onderneming te ontvangen, noemen we fiscaal ‘kosten van onthaal'. In de vennootschapsbelasting en personenbelasting zijn deze kosten slechts voor 50 % aftrekbaar. Ook in de btw geldt een aftrekbeperking; die gaat echter nog verder, want voor kosten van dranken en spijzen (een deel van de onthaalkosten) is er helemaal geen btw-aftrek mogelijk.

Reclamekosten of kosten van publiciteit zijn zowel voor inkomstenbelasting als voor btw wel volledig aftrekbaar.

Wat dan met kosten voor een publicitair evenement?

Bij het organiseren van een evenement heeft een onderneming heel wat kosten die de fiscus graag als onthaalkosten definieert (inrichting van zaal, catering, ...). Maar wat als zo'n evenement een publicitair doel heeft, bijvoorbeeld als het wordt georganiseerd om een nieuw product te lanceren en in de kijker te zetten? Moeten die kosten dan niet als een volledig aftrekbare reclamekost worden bekeken in plaats van als kosten van onthaal?

Een oplossing voor de btw...

Sinds twee jaar gaat de fiscus er voor de toepassing van de btw van uit dat de aftrekbaarheid wordt bepaald door het doel van de kosten (bijv. reclame maken via een event), en niet meer door de aard van de kosten (bijv. spijs en drank). Daardoor wordt de btw op cateringkosten bij een reclame-event aftrekbaar.

... wordt ook oplossing in personen- en vennootschapsbelasting

De minister geeft nu aan dat dit principe ook in de inkomstenbelasting mag worden toegepast. Daarmee zijn de regels in de inkomstenbelasting en btw geharmoniseerd. Dat betekent dus dat cateringkosten (en de btw erop) volledig aftrekbaar zijn als ze gemaakt worden voor een evenement voor bestaande of potentiële klanten dat hoofdzakelijk en rechtstreeks tot doel heeft de verkoop van welbepaalde producten of diensten te bevorderen. De klant moet geen eindconsument zijn, maar kan ook een afnemer zijn die uw product zelf verder verkoopt (dealer, kleinhandelaar of franchisenemer).

Let wel op: de bevordering van de verkoop aan klanten moet het hoofddoel zijn. Een evenement dat alleen bedoeld is voor leveranciers, is moeilijker als reclame-evenement te kwalificeren. Kosten die u daarvoor maakt, blijven wellicht onthaalkosten en dus slechts gedeeltelijk aftrekbaar.