Boekhoudkundige expertise

Vandaag is het essentieel te kunnen beschikken over duidelijke financiële en boekhoudkundige informatie. De boekhouding van uw bedrijf is een tool voor het besturen en nemen van beslissingen.

Wij maken van uw boekhouding het instrument bij uitstek voor de ontwikkeling van uw activiteiten, met onze software en expertise. Autofinanciering, wijziging van de kapitaalbehoeften, cashflowplanning, rentabiliteitsberekening en waardebepaling – we maken een kritische analyse van uw cijfers en adviseren u over verbeteringen.

Bovendien analyseren wij jaarlijks uw fiscale situatie op zoek naar belastingoptimalisaties.

U kan onder andere een beroep doen op ons voor:

  • Volledige boekhouding, bij ons op kantoor of in samenwerking met u
  • Oprichting van vennootschappen en uitwerken van een boekhoudkundige organisatie
  • Uitwerken van een financieel of businessplan
  • Opstellen van jaarrekeningen en tussentijdse rapportering
  • Begeleiding bij overdracht of stopzetting van uw onderneming
  • Analytische boekhouding en kostprijsbepaling
  • Opdrachten voorzien in het Wetboek van Vennootschappen (bij vereffeningen, omvormingen, fusies en splitsingen)